LandPro tarjoaa laadukkaita ja tehtävään asianmukaisesti räätälöityjä maanhankinnan asiantuntijapalveluita.

Maanomistusselvitykset, suostumukset ja luvat

Maanomistusselvitykset väylähankkeiden to­teut­tamiseen sekä kuntakohtaisia selvityksiä maa-­alu­eiden kirjaamiseksi ja tarpeettomaksi käyneiden alueiden pois luovuttamiseksi. Selvitämme mm. erilaisia rakentamishankkeita varten maanomistajat ja heidän yhteystietonsa.
Lue lisää »

Rakentamishankkeiden maanhankintatehtävät

Maanhankintapalvelut väylä- ja muiden hank­kei­den toteuttamiseksi suunnittelusta hankkeen val­mistu- miseen ja mahdollisiin oikeuskäsittelyihin saakka.
Lue lisää »

Kiinteistöarvioinnit, neuvottelut
ja kiinteistökauppojen valmistelut

Puolueeton kiinteistöarvio, maapohjan hintaselvitykset ja kiinteistöjen kauppa-asiakirjojen laatiminen.
Lue lisää »


Kiinteistövaikutusten arvioinnit

Tiehankkeiden kiinteistövaikutusten ar­vi­oin­nit (ns. KIVA-selvitys) eri suunnitteluvaiheissa. Kiin­teis­tö- vaikutusten arviointi on osa tiehankkeiden suunnitteluprosessia.
Lue lisää »

Toimitus- ja maaoikeusedustus

Maaoikeusvalitukset ja -vastaukset sekä toimiminen toimeksiantajan avustajana tai edustajana maaoikeuskäsittelyissä.
Lue lisää »


Projektinjohto

Projektinjohto ja suunnitteluttaminen väylä­hank­kei­den esi- ja yleissuunnitteluvaiheissa sekä YVA- menettelyissä.
Lue lisää »

Kansainväliset asiantuntijatehtävät

Toimimme asiantuntijoina kansainvälisten hank­kei­den YVA-, ympäristö- ja maanhankintatehtävissä.
Lue lisää »


Ajankohtaista

  • VUOKRALLE TARJOTAAN

    14.12.2017

    Lomamökki Rukalla vuonna 2018 viikot 3, 27, 33, 39. 45 ja 51. Vaihtopäivä sunnuntai. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä katja.palmu@landpro.fi